TH EN
 
 

อุ่นใจเพราะมีเราดูแล

อุ่นใจเพราะมีเราดูแล ด้านการบริหารชุมชนจาก VICTORY ASSET ซึ่งทำให้โครงการมีสภาพที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษา ความปลอดภัย, บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง, รักษาความสะอาด, บริหารจัดการดูแลชุมชน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ