TH EN

 

บ้านร่วมทางฝัน Business Model รูปแบบใหม่ ที่ทำขึ้นเพื่อการกุศลผลกำไรทั้งหมดมอบให้ รพ. ภาครัฐ

เรา..เสนา ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม มอบ พื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้โลกของเรา น่าอยู่ยิ่งขึ้น

การสวมหมวกสองใบเพื่อรับผิดชอบสองหน้าที่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันสุดขั้วอาจเป็นเรื่องอยากสำหรับใครหลายคน